ติดต่อเรา

สำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
62/1 หมู่ที่ 6 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
โทร 0-5625-7313-16
โทรสาร 0-5625-313
ศูนย์ประชาบดี 1300
E-Mail - nakonsawanshelter@dcy.go.th
         - bannakonsawan1300@hotmail.com
 
^