ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม เยาวชนหัวดงรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ภายใต้โครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนในมิติความรุนแรงด้านยาเสพติด
กิจกรรม เยาวชนหัวดงรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ภายใต้โครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนในมิติความรุนแรงด้านยาเสพติด

04 มิ.ย. 2561 0 37

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับวิทยากรแกนนำตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรม เยาวชนหัวดงรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ภายใต้โครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนในมิติความรุนแรงด้านยาเสพ

จัดกิจกรรม สร้างแกนนำเยาวชน ป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ตำบลแม่เปิน ภายใต้โครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนในมิติความรุนแรงด้านยาเสพติด
จัดกิจกรรม สร้างแกนนำเยาวชน ป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ตำบลแม่เปิน ภายใต้โครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนในมิติความรุนแรงด้านยาเสพติด

31 พ.ค. 2561 0 26

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับวิทยากรแกนนำตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรม สร้างแกนนำเยาวชน ป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ตำบลแม่เปิน ภายใต้โครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนในมิติควา

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

31 พ.ค. 2561 0 37

วันที่26 พฤษภาคม2561 เจ้าหน้าที่สภาเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

หัวหน้าผู้ตรวจ พม.พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี
หัวหน้าผู้ตรวจ พม.พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี

31 พ.ค. 2561 0 24

วันที่ 21- 22 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ พม.เขตตรวจราชการที่ 18 ได้เดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง พม. ปี 2561 จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีหัวหน้าหน่วยง

กิจกรรม "เยาวชนคนดี ศรีบางมะฝ่อ" ภายใต้โครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนในมิติความรุนแรงด้านยาเสพติด กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนวิทยากรแกนนำขยายผลในกลุ่มเด็กและเยาวชนในตำบล/เทศบาลชุมชน โดยกิจกรรมด้านป้องกันยาเสพติด
กิจกรรม "เยาวชนคนดี ศรีบางมะฝ่อ" ภายใต้โครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนในมิติความรุนแรงด้านยาเสพติด กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนวิทยากรแกนนำขยายผลในกลุ่มเด็กและเยาวชนในตำบล/เทศบาลชุมชน โดยกิจกรรมด้านป้องกันยาเสพติด

31 พ.ค. 2561 0 25

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับคณะวิทยากรแกนนำตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรม เยาวชนคนดี ศรีบางมะฝ่อ ภายใต้โครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนในมิติความรุนแรงด้านยาเสพติด กิจกรร

โครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนในมิติความรุนแรงด้านยาเสพติด กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนวิทยากรแกนนำขยายผลในกลุ่มเด็กและเยาวชนในตำบล/เทศบาล/ชุมชุนโดยกิจกรรมด้านป้องกันยาเสพติด
โครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนในมิติความรุนแรงด้านยาเสพติด กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนวิทยากรแกนนำขยายผลในกลุ่มเด็กและเยาวชนในตำบล/เทศบาล/ชุมชุนโดยกิจกรรมด้านป้องกันยาเสพติด

31 พ.ค. 2561 0 0

โครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนในมิติความรุนแรงด้านยาเสพติด กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนวิทยากรแกนนำขยายผลในกลุ่มเด็กและเยาวชนในตำบล/เทศบาล/ชุมชุนโดยกิจกรรมด้านป้องกันยาเสพติด ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์

27 เม.ย. 2561 0 0

วันที่ 26 เมษายน 2561 นายสมหมาย เฉลิมมุข หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดบ้านไร่ ตำบลพระนอน อำเภอ

เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ( 2 ราย)
เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ( 2 ราย)

27 เม.ย. 2561 0 18

วันที่ 25 เมษายน 2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ โดยนางสาวอโณทัย ฉิมสุข นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ( 2 ราย) ณ ห้องประชุมพุดตาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

เข้าร่วมจัดระเบียบคนขอทาน ครั้งที่ 2
เข้าร่วมจัดระเบียบคนขอทาน ครั้งที่ 2

27 เม.ย. 2561 0 31

วันที่ 25 เมษายน 2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ โดยนางกชพร วันจันทร์ นักพัฒนาสังคม และนางสาววีรนุช ศรีวรรณ์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมจัดระเบียบคนขอทาน ณ ตลาดนัดวัดเขาแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

เข้าร่วมจัดระเบียบคนขอทาน
เข้าร่วมจัดระเบียบคนขอทาน

27 เม.ย. 2561 0 22

วันที่ 24 เมษายน 2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ โดยนางสาวชลธิชา ทองคำ พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2 และนางสาวภัทราวรรณ โพธิ์ศรี เจ้าหน้าที่สภาเด็กและเยาวชน เข้าร่วมจัดระเบียบคนขอทาน ณ ตลาดนัดวัดมหาโพธิ์เหนือ ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวร

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจ

27 เม.ย. 2561 0 20

วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ โดยนางสาวอโณทัย ฉิมสุข นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวจรวยพร โยพนัสสัก นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจ ณ ห้องประชุมพัฒนาสั

ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

27 เม.ย. 2561 0 15

วันที่ 20 เมษายน 2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ โดยนางกชพร วันจันทร์ นักพัฒนาสังคม และนางสาวอโณทัย ฉิมสุข นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ (รมว.พม.)ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ (รมว.พม.)ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

20 เม.ย. 2561 0 23

วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.10 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีมอบบ้านมั่นคงชุมชนสวรรค์เมืองใหม่เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรัยผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายสมชาติ ภ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

20 เม.ย. 2561 0 0

วันที่ 18 เมษายน 2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2561 กิจกรรมที่ 2 จัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่น ให้ความรู้เรื่องแนวทางในการเลี้ยงดูเด็ก การเสริมพัฒนาการเด็ก และสุขภาวะทางเพศ ณ โร

งานวันสงกรานต์
งานวันสงกรานต์

20 เม.ย. 2561 0 130

วันที่ 16 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมงานวันมหาสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2561 กิจกรรมที่ 2 จัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่น
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2561 กิจกรรมที่ 2 จัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่น

20 เม.ย. 2561 0 16

วันที่ 11 เมษายน 2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2561 กิจกรรมที่ 2 จัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่น และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไตรคีรี ตำบลพุนกยูง ได้แ

งานวันผู้สูงอายุ และงานวันแห่งครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
งานวันผู้สูงอายุ และงานวันแห่งครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

20 เม.ย. 2561 0 16

วันที่ 10 เมษายน 2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมจัดบูธกิจกรรมในงานวันผู้สูงอายุ และงานวันแห่งครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำกิจกรรมไปมอบความสนุกให้แก่ผู้สูงอายุในงาน ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แ

ต้อนรับหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
ต้อนรับหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

20 เม.ย. 2561 0 23

วันที่ 10 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมต้อนรับ นายสมหมาย เฉลิมมุข หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น กิจกรรมที่ 2 การจัดสัวสดิการสังคมสำหรับแม่วัยใส
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น กิจกรรมที่ 2 การจัดสัวสดิการสังคมสำหรับแม่วัยใส

20 เม.ย. 2561 0 17

วันที่ 4 เมษายน 2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (DJ TEEN ) กิจกรรมที่ 2 การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยใส ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลหนองบัว ได้แก่ นางสายหยุด บัวกลม พยาบาลว

จัดบูธกิจกรรมให้ความรู้ ในงานสร้างจิตสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนโดยกระบวนการลูกเสือ
จัดบูธกิจกรรมให้ความรู้ ในงานสร้างจิตสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนโดยกระบวนการลูกเสือ

02 เม.ย. 2561 0 20

วันที่ 28 มีนาคม 2561 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับน้องๆสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ จัดบูธกิจกรรมให้ความรู้ ในงานสร้างจิตสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนโดยกระบวนการลูกเสือ โดยมีนายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประ

^